Data

10.12.2022
Godzina 08.00

Adres

SGGW w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, (Aula; 1 i 2)

Cena

410 zł brutto - cena dla lekarza weterynarii
150 zł brutto - cenna dla studenta

Prof. Michaela Gumpenberger
University of Veterinary Medicine, Vienna

Dr Robert Kraczkowski
Klinika Szmaragdowa Lublin

Dr Tomasz Pięknik
Przychodnia Weterynaryjna Eden Opole

Program konferencji

8.45 – 11.00 (3 godz.) – Prof. Michaela Gumpenberger (University of Veterinary Medicine, Vienna)

Zastosowanie diagnostyki obrazowej u gadów: techniki badania, anatomia obrazowania i najczęstsze zaburzenia.

11.00 – 12.15 (2 godz) – Dr Robert Kraczkowski ( Klinika Szmaragdowa Lublin).

Anestezjologia gadów, wybrane przypadki kliniczne.

12.15 – 12.45 PRZERWA

12.45 – 15.00 – (3 godz.) – Prof. Michaela Gumpenberger (University of Veterinary Medicine, Vienna)

Wykorzystanie  diagnostyki obrazowej w przypadku schorzeń ptaków: techniki badania, anatomia obrazowania i najczęstsze jednostki chorobowe.

15.00 – 15.45  – OBIAD

15.45  – 17.15-(2 godz)  Dr Tomasz Pięknik (Przychodnia Weterynaryjna Eden Opole)

Radiologia stomatologiczna czyli dlaczego nie powinniśmy wykonywać zabiegów stomatologicznych bez monitoringu radiologicznego.

17.15 – 18.00 (1 godz)-  Prof. Michaela Gumpenberger (University of Veterinary Medicine, Vienna)

Sesja interaktywna , interpretacja wyników badań obrazowych gadów i ptaków.

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako:

1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń – kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

2) wypełnienie i przesłanie traktujemy jako akceptację regulaminu znajdującego się na stronie www.provet.org.pl

Dane uczestnika:


Dane do faktury:

Wyrażam zgodę na otrzymanie e-faktury


Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):


Dane kontaktowe:


Dane do wpłaty

Agencja „Kreacja”

numer konta 93 1140 2017 0000 4102 0413 2486

z dopiskiem „Konferencja Radiologiczno-Chirurgiczna”