Metody leczenia chirurgicznego schorzeń stawu kolanowego psów

Prowadzący:

lek. wet. Jerzy Kirstein, specjalista chirurgii weterynaryjnej.

Ilość uczestników

10 osób

Czas szkolenia

6 godzin wykładów i 10 godzin zajęć praktycznych

Data spotkania

07-08.11.2020

Cena kursu

3400 zł brutto
UWAGA! Jedyną skuteczną formą rezerwacji miejsca jest dokonana wpłata. W związku z tym, opłatę należy dokonać nie później niż dobę po rejestracji.

Typ szkolenia

Warsztaty

Miejsce spotkania

Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET, ul. Hermana Wróbla 10a, Siemianowice Śląskie, 41-100

Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET, ul. Hermana Wróbla 10a, Siemianowice Śląskie.

Zakres kursu

Tematy:

 • Protezowanie zerwanych więzadeł pobocznych rzepki
 • Stabilizacja stawu kolanowego metodą szwu bocznego
 • Sulkoplastyka nasady dalszej kości udowej- zwichnięcie rzepki
 • Transpozycja guzowatości piszczelowej- zwichnięcie nawykowe rzepki
 • TPLO CWO – szczegółowa prezentacja techniki

Uczestnicy spotkania zapoznają się z poszczególnymi etapami diagnostyki ortopedycznej i radiologicznej oraz z najskuteczniejszymi technikami zabiegowymi.

Spotkanie będzie okazja do nauczenia się i usystematyzowania wiedzy na temat:

 • prawidłowo przeprowadzonego wywiadu
 • badania ortopedycznego
 • zasad prawidłowego przeprowadzenie badania RTG
 • kwalifikacji do zabiegu
 • wyboru techniki zabiegowej
 • najdogodniejszych procedur anestezjologicznych
 • doboru materiału i instrumentarium ze szczególnym uwzględnieniem techniki TPLO CWO
 • wykonania procedur operacyjnych
 • opieki pooperacyjnej
 • rozwiązań problemów okresu pooperacyjnego

Uczestnicy pod okiem prowadzącego:

 • nauczą się jak planować postępowanie operacyjne
 • przeprowadzą zaplanowane procedury operacyjne
 • zapoznają się ze sposobami zapobiegania i rozwiązywania problemów okresu pooperacyjnego

Kontakt

Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET

ul. Hermana Wróbla 10a,
41-100 Siemianowice Sląskie

Od poniedziałku do piątku
od 10.00 do 18.00

Dane do wpłaty

PROVET-Kliniczna Praktyka Weterynaryjna,

Hermana Wróbla 10a, Siemianowice Śląskie, 41-100

Nr konta lecznicy: PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2368 0000 2102 0583 5493

Zapisz się już dziś!

Dane uczestnika:


Dane do faktury:

Wyrażam zgodę na otrzymanie e-faktury


Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):


Dane kontaktowe:


Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: 1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń – kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). 2) wypełnienie i przesłanie traktujemy jako akceptację regulaminu znajdującego się na stronie www.provet.org.pl