Badania elektrokardiograficzne (EKG)

Elektrokardiogram pozwala ocenić pracę elektryczną serca oraz wykryć zaburzenia rytmu serca takie jak:

 • bradykardia zatokowa
 • tachykardia zatokowa
 • niemiarowość zatokowa
 • blok zatokowo przedsionkowy
 • zahamowanie zatokowe
 • migotanie przedsionków
 • blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
 • blok AV II stopnia
 • blok AV III stopnia
 • przedwczesne pobudzenia komorowe
 • przedwczesne pobudzenie nadkomorowe
 • częstoskurcz komorowy
 • migotanie komór

Jednak zapis EKG nie dostarcza żadnych informacji na temat mocy, sprawności i wydajności serca! Dlatego ważne jest powiązanie EKG z innymi metodami.

Wskazaniem do przeprowadzenia badania EKG może być:

 • kwalifikacja anestezjologiczna do zabiegu w znieczuleniu ogólnym
 • tachykardia
 • bradykardia
 • arytmia
 • duszność
 • utrata świadomości
 • stany wstrząsu
 • zasinienie błon śluzowych
 • ocena działania leków wpływających na układ krążenia
 • zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • choroby ogólnoustrojowe wpływające na serce

Zadzwoń 32 228 59 86