Badania certyfikowane

Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz jest członkiem Komisji Stałej ds. Certyfikacji Badań Wad Wrodzonych Zwierząt PSLWMZ, upoważnionym do certyfikowania wyników badań wykonanych w kierunku:

  1. Dysplazji stawów biodrowych psów,
  2. Dysplazji stawów łokciowych psów,
  3. Wrodzonego nawykowego zwichnięcia stawów rzepkowo udowych psów (Patella Luxation Index ),
  4. Wrodzonych schorzeń serca oraz dużych naczyń psów,
  5. Wielotorbielowatości nerek psów i kotów.