Doc. dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
Założyciel, radiologia i chirurgia

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie a stopień doktora habilitowanego został mu nadany w 2011 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

W latach 1989 – 1990, odbył staż w Penhurst Veterinary Clinic oraz West Blacktown Veterinary Clinic, New South Wales w Australii, a w 2003 w Klinice Yaggi w Brnie w Czechach. W roku 2003 ukończył Studium Specjalizacyjne Radiologia weterynaryjna, a w 2007 Studium Specjalizacyjne Chirurgia weterynaryjna.

Dr hab. Roman Aleksiewicz jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Reprezentował Polskę na forum Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) jako Polish FECAVA Director. Pełnił także funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Jest Przewodniczącym Sekcji Diagnostyki Obrazowej PSLWMZ oraz członkiem International Veterinary Radiology Association (IVRA). Członkiem Komisji Stałej ds. Certyfikacji Badań Wad Wrodzonych Zwierząt PSLWMZ.

Pełni funkcję kierownika zakładu Chirurgii i Diagnostyki obrazowej na Wydziale Weterynarii i nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest kierownikiem specjalizacji Radiologia Weterynaryjna w ramach Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Izabela Skiba
Administrator kliniki

Od 2010r. związana z Kliniczną Praktyką Weterynaryjną ``Provet``.

Nasza prawa, lewa i środkowa ręka. Pani Iza ogarnia życie całej lecznicy.

To dzięki niej leki są zawsze zamówione, w papierach porządek, a każda rzecz jest na swoim miejscu.

Prywatnie uwielbia koty i psy.

lek. wet. Marta Likus
Anestezjologia i rehabilitacja, radiologia

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku 2013. Od początku związana z Kliniczną Praktyką Weterynaryjną „PROVET”.

W roku 2021 ukończyła Studium Specjalizacyjne Radiologia weterynaryjna. Odbyła 3 tygodniowy staż w Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończyła liczne kursy i brała udział w konferencjach z zakresu diagnostyki obrazowej i anestezjologii. Podczas zabiegów dba o znieczulenie pacjentów oraz o ich rehabilitację. Prywatnie właścicielka kota brytyjskiego „Fila”.

Lek. wet. Kateryna Albu
interna, chirurgia sm manager

W roku 2012 Ukończyła Wydział PR i Dziennikarstwa w Kyiv National University of Culture and Arts w Doniecku (Ukraina).
W roku 2021 ukończyła weterynarię na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od roku 2015 pracuje w firmie PROVET. Prywatnie właścicielka dwóch kotów, których zabrała ze sobą z Ukrainy wyjeżdżając do Polski.