Doc. dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
Założyciel, radiologia i chirurgia

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie a stopień doktora habilitowanego został mu nadany w 2011 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

W latach 1989 – 1990, odbył staż w Penhurst Veterinary Clinic oraz West Blacktown Veterinary Clinic, New South Wales w Australii, a w 2003 w Klinice Yaggi w Brnie w Czechach. W roku 2003 ukończył Studium Specjalizacyjne Radiologia weterynaryjna, a w 2007 Studium Specjalizacyjne Chirurgia weterynaryjna.

Dr hab. Roman Aleksiewicz jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Reprezentował Polskę na forum Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) jako Polish FECAVA Director. Pełnił także funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Jest Przewodniczącym Sekcji Diagnostyki Obrazowej PSLWMZ oraz członkiem International Veterinary Radiology Association (IVRA). Członkiem Komisji Stałej ds. Certyfikacji Badań Wad Wrodzonych Zwierząt PSLWMZ.

Pełni funkcję kierownika zakładu Chirurgii i Diagnostyki obrazowej na Wydziale Weterynarii i nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest kierownikiem specjalizacji Radiologia Weterynaryjna w ramach Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego.

lek. wet. Marta Likus
Anestezjologia i rehabilitacja

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku 2013. Od początku związana z Kliniczną Praktyką Weterynaryjną „PROVET”. Obecnie w trakcie studium specjalizacyjnego „Radiologia weterynaryjna”. Odbyła 3 tygodniowy staż w Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończyła liczne kursy i brała udział w konferencjach z zakresu diagnostyki obrazowej i anestezjologii. Podczas zabiegów dba o znieczulenie pacjentów oraz o ich rehabilitację. Prywatnie właścicielka kota brytyjskiego „Fila”.

lek. wet. Małgorzata Bujna-Makola
DERAMTOLOGIA, DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA, KARDIOLOGIA

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2012 roku. Od początku związana z Kliniczną Praktyką Weterynaryjną „PROVET”. Odbyła liczne szkolenia m.in.” Kurs Dermatologii Klinicznej” u Dr Joanny Karaś-Tęczy wraz ze stażem w Dermavecie w Warszawie; „Kurs Cytologii Klinicznej” prowadzony przez Francesco Carani z Włoch. W 2016 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Dermatologicznym 8th World Congress of Veterinary Dermatology. Tajniki diagnostyki laboratoryjnej zgłębiała pod okiem Dr n. wet. Janiny Łukaszewskiej. Obecnie w trakcie specjalizacji z „Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej”.
Uczestniczyła w „Praktycznym Kursie echokardiografii” prowadzonym przez dr n. wet. Olgę Szaluś- Jordanow.

lek. wet. Monika Pryszcz
Interna i prewencja

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w roku 2019. Podczas studiów odbyła praktyki miedzy innymi w Klinicznej Praktyce Weterynaryjnej „PROVET” oraz Wildlife Friends Foundation Thailand w Tajlandii, gdzie zgłębiała tajniki leczenia dzikich zwierząt. Prywatnie właścicielka szpica japońskiego „Miki” oraz fanka kultury koreańskiej.

Izabela Skiba
Administrator kliniki

Od 2010r. związana z Kliniczną Praktyką Weterynaryjną ``Provet``.

Nasza prawa, lewa i środkowa ręka. Pani Iza ogarnia życie całej lecznicy.

To dzięki niej leki są zawsze zamówione, w papierach porządek, a każda rzecz jest na swoim miejscu.

Zajmuje się również opieką nad zwierzętami w hotelu, a w szczególności naszym kochanym kotem ``Zuzią``.

Prywatnie uwielbia koty i psy.

Kateryna Albu
Specjalista ds. Public Relation

Ukończyła Wydział PR i Dziennikarstwa w Kyiv National University of Culture and Arts w Doniecku w roku 2012. Obecnie studiuje weterynarię na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od roku 2015 pracuje w firmie PROVET. Prywatnie właścicielka dwóch kotów, których zabrała ze sobą z Ukrainy wyjeżdżając do Polski.