Data

06.11.2022

Godziny

10.00 - 18.00

Adres

ul. Hermana Wróbla 10a
Siemianowice Śląskie 41-100

Cena

1200 zł brutto

Ilość uczęstników/ ilość stanowisk

grupa do 10 osób/ 1 osoba na stanowisko

Kontakt

tel. 660-755-538
tel. 32-228-59-86
zachęcamy do kontaktów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00
mail: provet.szkolenia@gmail.com

Dr n. wet. Renata Komsta
Prowadzący szkolenie

Specjalista radiologii weternarjnej

Charakterystyka szkolenia

Kurs jednospotkaniowy . Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z  planem  badań w zakresie diagnostyki radiologicznej klatki piersiowej. Celem spotkania jest doskonalenie warsztatu diagnostycznego oraz rozwój umiejętności  interpretacji wyników badań. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej oceny wyników badań rtg, aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym.

Uczestnicy , w trakcie kursu samodzielnie ćwiczą elementy warsztatu diagnostycznego (dobór projekcji oraz nastawień aparatu rtg) oraz opisują wyniki badań.  Kurs prowadzony jest przez lekarza praktyka od lat zajmującego się diagnostyką obrazową.

UWAGA!

Uczestnicy  proszeni są o zabranie ze sobą laptopów  wyposażonych w oprogramowanie Power Point. Będzie to  niezbędne dla wykonywania samodzielnego opisu badań rtg.

Tematy:

 W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:

  • udział w jednodniowym spotkaniu
  • materiały ze spotkania
  • certyfikat uczestnictwa
  • lunch, przerwa kawowa

Dane do wpłaty oraz formularz zgłoszeniowy

Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET

PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2368 0000 2102 05835493

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako:

1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń – kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

2) wypełnienie i przesłanie traktujemy jako akceptację regulaminu znajdującego się na stronie www.provet.org.pl

Dane uczestnika:


Dane do faktury:

Wyrażam zgodę na otrzymanie e-faktury


Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):


Dane kontaktowe: