Kliniczna Praktyka Weterynaryjna Provet
Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 10 a
tel. 32 228 59 86
telefon dyżurny: 600 215 084
Provet » Informacje » Oferta specjalna » Zastosowanie komórek macierzystych

Zastosowanie komórek macierzystych

To dla nas już nie nowość!

Prowadzimy zabiegi z zastosowaniem komórek macierzystych od 8 lat !!!

Regeneracyjna Medycyna Weterynaryjna stosowana od niedawna w leczeniu zachowawczym i operacyjnym uszkodzeń oraz zmian degeneracyjnych stawów, kości i tkanek miękkich, dzięki wykorzystaniu autologicznej odnowy komórkowej może być szansą dla pacjentów, u których pomimo zastosowania dotychczasowych procedur medycznych nie udało zatrzymać się postępujących procesów zapalnych i wyeliminować czynnika bólowego...

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) o którym mowa w tej informacji jest autologicznym koncentratem płytek krwi (trombocytów) w niewielkiej objętości osocza. Trombocyty są morfotycznym składnikiem krwi i biorą czynny udział w procesie krzepnięcia krwi. Uwalniają one także szereg czynników wzrostu odpowiedzialnych za proces gojenia. Zadaniem czynników wzrostu jest pobudzenie komórek do intensywnej migracji w miejsce uszkodzenia tkanek, ich namnażanie i różnicowanie, a także inicjacja proliferacji naczyń krwionośnych. Aktywność trombocytów nie ogranicza się więc tylko do udziału w procesie tworzenia skrzepu, ale determinuje także integralnie część procesu naprawy. Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera, a funkcje stymulacji gojenia przejmują inne komórki macierzyste organizmu.

Więcej informacji tu (kliknij na obrazek)

Umów się na wizytę.

Odwiedź nas: