Kliniczna Praktyka Weterynaryjna Provet
Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 10 a
tel. 32 228 59 86
telefon dyżurny: 600 215 084
Provet » Informacje » Porady » Sterylizacja

Sterylizacja

Sterylizacja oraz kastracja są zabiegami mającymi na celu wyeliminowanie zwierzęcia z reprodukcji. Zabieg ten oferowany jest przez każdy z zakładów leczniczych zwierząt w którym znajduje się kwalifikowany do jego wykonania lekarz weterynarii. Poza chirurgicznymi metodami których ideą jest usunięcie organów generatywnych których zadaniem jest wytwarzanie komórek rozrodczych oraz produkcja hormonów płciowych, istnieją metody farmakologicznej sterylizacji.

Te ostatnie polegają na podawaniu środków hormonalnych których zadaniem jest wyłączenie funkcji gonad . Niemniej jednak stosowanie środków hormonalnych obciążone jest niedogodnością polegającą na konsekwentnym i systematycznym ich podawaniu.

Długookresowe stosowanie środków o działaniu antykoncepcyjnym może predysponować do wystąpienia schorzeń które stają się skutkiem podawania tych preparatów. Z tego też powodu lepszym i bardziej bezpiecznym wydają się metody chirurgiczne które powodują iż cel czyli osiągnięcie stałej bezpłodności zwierzęcia jest osiągnięty od razu bez narażenia na dodatkowe zagrożenie zdrowia . Oczywiście nie można do tego podchodzić bezkrytycznie. Nie ma zupełnie bezpiecznych procedur chirurgicznych. Są przypadki kiedy nie można ich zastosować , ale o tym decyduje lekarz posiadający pełne rozpoznanie. To lekarz rekomenduje najlepszą metodę postępowania i wspólnie z właścicielem kierując się najlepszą wiedzą i dobrem zwierzęcia dokonuje wyboru najbardziej optymalnej metody. Według mojej opinii wynikającej z wiedzy jak i doświadczenia uważam że zwierze powinno być w pełni przygotowane do zabiegu sterylizacji. Co to znaczy? Uważam iż zabieg ten który polega na odjęciu gonad powinien być wykonywany dopiero po osiągnięciu przez zwierzę dojrzałości płciowej tj. np. u samic po wystąpieniu pierwszej cieczki. Należy pamiętać iż wraz z „gra hormonalną" która występuje zarówno w okresie przed wystąpieniem rui jak i w trakcie jej przebiegu konstytuuje się psychika samicy. Podobnie sytuacja wygląda z samcem. Przedwczesna sterylizacja może doprowadzić do zaburzeń tego procesu co może odbić się na psychice zwierzęcia i zaburzyć zdolność do budowania jego prawidłowych interakcji. Sterylizacja zwierząt , szczególnie tych które z takich czy innych względów wyłączone są z reprodukcji jest zabiegiem godnym polecenia. Zapobiega ona wielu problemom związanym z utrzymaniem zwierząt. Wpływa na obniżenie potencjału agresji, przeciwdziała uciekinierstwu (szczególnie w okresie rui) co zmniejsza rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i zaraźliwych jak i ogranicza liczbę pogryzień oraz innych urazów. Ponadto sterylizacja zmniejsza liczbę schorzeń układu rozrodczego zarówno samic jak i samców. W przypadku samic należy tu wspomnieć o schorzeniach gruczołu mlekowego w tym o bardzo groźnej chorobie jakim jest rak gruczołu mlekowego oraz o schorzeniach jajników których konsekwencją jest np. ropomacicze. W przypadku samców kastracja zmniejsza ryzyko zapadalności na schorzenia prostaty np. łagodny przerost oraz rak tego narządu. Prócz względów typowo medycznych sterylizacja zwierząt nieprzeznaczonych do reprodukcji ma poważny wpływ na ograniczenie bezdomności wśród zwierząt towarzyszących. W społeczeństwach świadomych tego problemu sterylizacja i kastacja zwierząt jest zabiegiem wspieranym finansowo przez samorządy lokalne. Zapobiega to włóczęgostwu i ogranicza ilość koniecznych do wykonania eutanazji. Oczywiście znajdą się i oponenci zaprezentowanego przeze mnie poglądu którzy przytoczą swoje argumenty przeciw tego typu prewencji. Będą to zarówno argumenty medyczne tj. skłonność do otyłości która może pojawić się u zwierząt sterylizowanych czy ewentualne zespoły pokasracyjne objawiające się skłonnością do nieotrzymania moczu oraz inne zespoły psychosomatyczne. Wszystkim tym problemom współczesna medycyna weterynaryjna jest w stanie przeciwdziałać. Sądzę jednak że znacznie więcej jest korzyści ze sterylizacji zwierząt zarówno bezpańskich jaki i tych które nie chcemy rozmnażać niż przeciwwskazań do ich wykonania.

Umów się na wizytę.

Odwiedź nas: