Kliniczna Praktyka Weterynaryjna Provet
Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 10 a
tel. 32 228 59 86
telefon dyżurny: 600 215 084
Provet » Informacje » Porady » A gdy już wszystko zawiodło... osocze bogatopłytkowe (PRP) jako innowacyjny sposób leczenia

A gdy już wszystko zawiodło... osocze bogatopłytkowe (PRP) jako innowacyjny sposób leczenia

Regeneracyjna Medycyna Weterynaryjna stosowana od niedawna w leczeniu zachowawczym i operacyjnym uszkodzeń oraz zmian degeneracyjnych stawów, kości i tkanek miękkich, dzięki wykorzystaniu autologicznej odnowy komórkowej może być szansą dla pacjentów, u których pomimo zastosowania dotychczasowych procedur medycznych nie udało zatrzymać się postępujących procesów zapalnych i wyeliminować czynnika bólowego. Uszkodzone tkanki posiadając własny potencjał do spontanicznego gojenia, uruchamiają naturalne mechanizmy prowadzące do aktywacji procesu regeneracji, którego jednym z elementów są płytki krwi. Zawarte w nich substancje zwane czynnikami wzrostu stymulują procesy naprawcze występujące naturalnie w organizmach. Pozytywne efekty redukcji bólu i poprawy funkcji bez konieczności reinterwencji wydają się być efektem usprawnienia procesów regeneracji tkanek. Wartym podkreślenia jest fakt iż nie zaobserwowano wystąpienia skutków ubocznych zastosowanej terapii .

Czym jest osocze bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) o którym mowa w tej informacji jest autologicznym koncentratem płytek krwi (trombocytów) w niewielkiej objętości osocza. Trombocyty są morfotycznym składnikiem krwi i biorą czynny udział w procesie krzepnięcia krwi. Uwalniają one także szereg czynników wzrostu odpowiedzialnych za proces gojenia. Zadaniem czynników wzrostu jest pobudzenie komórek do intensywnej migracji w miejsce uszkodzenia tkanek, ich namnażanie i różnicowanie, a także inicjacja proliferacji naczyń krwionośnych. Aktywność trombocytów nie ogranicza się więc tylko do udziału w procesie tworzenia skrzepu, ale determinuje także integralnie część procesu naprawy. Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera, a funkcje stymulacji gojenia przejmują inne komórki macierzyste organizmu.

Pozyskanie osoczabogatopłytkowego

Osocze bogatopłytkowe pozyskuje się pobierając od pacjenta krew, która następnie jest poddawana wirowaniu. Celem tego procesu jest zwiększenie koncentracji płytek w osoczu 4-8 razy.

Ryc.1. (A – warstwa osocza bogatopłytkowego otrzymana po obróbce krwi)

Cała procedura odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, jednak spełnione muszą być ściśle określone wymogi dotyczące sterylności i dokładności przeprowadzenia procedury, aby nie dochodziło do uszkodzenia płytek krwi. Nie do przecenienia jest więc doświadczenie personelu oraz wyposażenie. Następnie koncentraty krwinek płytkowych są podawane drogą wstrzyknięcia w pożądane miejsce.

Ryc.2. Iniekcja PRP do stawu biodrowego psa.

Bezpieczeństwo stosowania PRP

PRP jest preparatem autologicznym i jako taki nie stanowi źródła zakażenia, również nie ma ryzyka nietolerancji, alergii oraz reakcji immunologicznych.

Ryc.3. Pies, samiec ,rasy Golden Retriever, 7 lat. Radiogram lewego stawu łokciowego - zapalenie kostnostawowe.

U nas leczenie osoczem bogatopłytkowym przeprowadzamy głównie w przypadku:

  • zapaleń kostnostawowych
  • urazów stawów
  • wieloodłamowych złamań kości
  • braku zrostu po złamaniach (stawy rzekome)
  • urazów ścięgien i więzadeł

Ryc.4. pies, samiec, rasy owczarek niemiecki, wiek zwierzaka 1.5 roku – zapalenie kostnostawowe stawu łokciowego. Powrót do pełnej sprawności ruchowej po leczeniu z zastosowaniem PRP

Na podstawie artykułu: TERAPIA ZAPALEŃ KOSTNOSTAWOWYCH U PSÓW Z ZASTOSOWANIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO. Marek Kostrzewski, Roman Aleksiewicz, Małgorzata Bujna, 1Krzysztof Kostro, 2Jerzy Kemilew

Umów się na wizytę.

Odwiedź nas: