Kliniczna Praktyka Weterynaryjna Provet
Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 10 a
tel. 32 228 59 86
telefon dyżurny: 600 215 084
Provet » oferta » Diagnostyka Labolatoryjna

Diagnostyka Labolatoryjna

  • Testy serologiczne w kierunku wirusowych chorób kotów (białaczka kotów, wirusowy niedobór immunologiczny (FIV), zakaźne zapalenie otrzewnej (FIP))
  • Diagnostyka babeszjozy – Rozmazy krwi z naczyń kapilarnych, barwienie i ocena w kierunku obecności pierwotniaków Babesia
  • Wymazy, posiewy mikrobiologiczne

Diagnostyka Labolatoryjna dla zwierząt

  • Profil biochemiczny surowicy (poziom mocznika,kreatyniny, Alat, Aspat i inne), badanie morfologiczne krwi, badania moczu, kału, poziom glukozy we krwii, testy alergiczne z surowicy krwi
  • Badania histopatologiczne prób pobieranych śródoperacyjnie, wykonanie biopsji cienkoigłowej

Diagnostyka Labolatoryjna dla zwierząt

Umów się na wizytę.

Odwiedź nas: