Kliniczna Praktyka Weterynaryjna Provet
Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 10 a
tel. 32 228 59 86
telefon dyżurny: 600 215 084
Provet » Informacje » Porady » DIAGNOSTYKA NIESWOISTEGO ZAPALENIA JELIT

DIAGNOSTYKA NIESWOISTEGO ZAPALENIA JELIT

Nieswoiste zapalenie jelit ( inflammatory bowel disease, IBD) jest chorobą charakteryzującą się przewlekłymi objawami ze strony przewodu pokarmowego, związanymi ze zmianami w strukturze ściany jelit cienkich i grubych. Dochodzi do nacieku komórek błony śluzowej do głębszych warstw jelit i w zależności od typu komórek dzielimy nieswoiste zapalenia jelit na: limfocytarno-plazmocytarne zapalenie jelit cienkich (LPE), limfocytarno-plazmocytarne zapalenie jelit cienkich i okrężnicy, limfocytarno-plazmocytarne zapalenie okrężnicy (LPC) oraz eozynofilowe zapalenie żołądka, jelit cienkich i okrężnicy. Zmiany zapalne najczęściej dotyczą przedniego odcinka jelit cienkich, ale mogą obejmować całą długość jelit cienkich oraz jelito grube.

ZAPALENIA JELIT u psa

 

  Przyczyna występowania IBD nie jest do końca poznana. Przypuszcza się, że wpływ ma wiele czynników takich jak środowisko, czynniki genetyczne, zapalenia bakteryjne jelit, przyjmowanie niektórych leków, a także zaburzenia immunologiczne w obrębie jelit. Największą rolę w patogenezie IBD odgrywa utrata tolerancji na naturalną florę bakteryjną i rozregulowanie układu immunologicznego jelit. Rasy psów predysponowane genetycznie do rozwoju IBD to : seter irlandzki, owczarek niemiecki, basenji, lundehund, yorkshire terrier , rottweiler, terier pszeniczny, shar-pei, bokser, buldog francuski.

 

Nieustalona etiopatogeneza IBD stwarza duże trudności diagnostyczne. Rozpoznawanie jest procesem długotrwałym, wymaga zastosowania wielu badań dodatkowych, w tym nowoczesnych technik laboratoryjnych i technik obrazowania. Diagnostykę opiera się na 3 elementach:

· wykluczenie znanych przyczyn przewlekłego zapalenia jelit,

· badanie endoskopowe żołądka i jelit z pobraniem bioptatów błony śluzowej,

· oznaczenie wybranych wskaźników laboratoryjnych (wskaźniki procesu zapalnego, statusu immunologicznego i parametrów ogólnego profilu zdrowotnego).

Badanie endoskopowe jest najlepszą metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zapaleń jelit u psów. Endoskopia pozwala na ocenę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego oraz pobranie materiału do badań histopatologicznych i bakteriologicznych. Ta metoda również jest przydatna do kontrolowania skuteczności leczenia.

Autor Wójcik Marta  

 

   

Odwiedź nas: