Kliniczna Praktyka Weterynaryjna Provet
Dr hab. n. wet. Roman Aleksiewicz
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 10 a
tel. 32 228 59 86
telefon dyżurny: 600 215 084
Provet » Informacje » Porady » CHŁONIAKOMIĘSAK GRASICY W PRZEBIEGU BIAŁACZKI U KOTÓW

CHŁONIAKOMIĘSAK GRASICY W PRZEBIEGU BIAŁACZKI U KOTÓW

Białaczka jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób zakaźnych kotów.

Jest chorobą nieuleczalną i śmiertelną. Uchodzi za ważną przyczynę śmierci wśród młodych kotów. Białaczkę  wywołuje wirus białaczki ( Feline leukemia virus- FeLV) należący do rodziny retrowirusów.  Obraz kliniczny choroby dotyczy dwóch aspektów. Pierwszym jest działanie onkogenne wirusa, czyli wywoływanie chłoniakomięsaków oraz procesów mieloproliferacyjnych. Drugim obrazem klinicznym są zmiany nienowotworowe, które dominują w przebiegu białaczki. Zmiany te obejmują uszkodzenie szpiku, które objawia się niedokrwistością, trombocytopenią oraz immunosupresją, która prowadzi do wtórnych zakażeń bakteryjnych oraz pasożytniczych. Dodatkowo dochodzi do kłębuszkowego zapalenia nerek oraz zapalenia tęczówki i ciałka rzęskowego na skutek odkładania się kompleksów immunologicznych. Obydwa obrazy kliniczne mogą występować jednocześnie. Najczęściej choroba rozpoczyna się niespecyficznie wychudzeniem, apatią, brakiem apetytu, bladością błon śluzowych, powiększeniem węzłów chłonnych, gorączką, zapaleniem dziąseł, zapaleniem ucha zewnętrznego, zapaleniem przewodu pokarmowego, ropniami i trudno gojącymi się ranami.

CHŁONIAKOMIĘSAK GRASICY

 

Grasica jest ważnym narządem immunologicznym, w którym odbywa się dojrzewanie limfocytów T.. Jest to narząd silnie wykształcony u zarodków i osobników młodocianych, z kolei u zwierząt (psów i kotów) dorosłych gruczoł ten podlega inwolucji, tak że do 2–3 roku życia ulega zanikowi i u niektórych osobników nie występuje. U kotów chłoniaki grasicy stanowią 80% nowotworów i w przeszłości były uznawane są najczęściej stwierdzane postacie chłoniaka, jednakże obecnie częstość ich występowania wyraźnie się zmniejszyła, co ma związek z wprowadzeniem szczepień kotów przeciwko wirusowi białaczki.

 

Chłoniakomięsaki rozwijające się na skutek zakażenia wirusem białaczki umiejscawiają się najczęściej w grasicy, przewodzie pokarmowym lub są rozsiane w różnych narządach. Chłoniak grasicy objawia się silną dusznością wynikającą z gomadzenia się płynu w klatce piersiowej, a także niewydolnością krążenia na skutek ucisku na serce przez rozrastającą się grasicę, który prowadzi do pojawienia się obrzęków głowy, szyi oraz kończyn piersiowych. Duży guz może również uciskać na przełyk oraz tchawicę powodując kaszel, duszność, brak apetytu, ulewanie się pokarmu, spychając je dogrzbietowo. Chłoniakomięsak może występować łącznie z innymi objawami ogólnymi lub może występować samodzielnie i oprócz problemów z oddychaniem i obecnością płynu w klatce piersiowej zwierzę nie wykazuje innych symptomów. W przebiegu choroby mogą również pojawić się symptomy związane z tzw. zespołem paranowotworowym tj. zapalenie wielomięśniowe, zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie skóry.

CHŁONIAKOMIĘSAK GRASICY

 

Leczenie polega na chirurgicznym wycięciu guza razem z grasicą, jednak jest to zabieg który można wykonać tylko przy wczesnym rozpoznaniu chłoniaka, ponieważ ma on tendencje do bardzo szybkiego wzrostu i naciekania na okoliczne tkanki. W sytuacji gdy mamy do czynienia z naciekiem na nerwy, osierdzie, węzły chłonne i płuca, jedyną możliwością jest usunięcie tylko części guza i podjęcie terapii glikokortykosteroidami, a także wszczęcie chemioterapii i radioterapii.

Autor Wójcik Marta 

Odwiedź nas: